Seraco

Kontaktskjema

Industriområdet på Veasletta.

Sentralbord

Tlf.:    52 82 49 00

Fax:   52 82 92 01

Knut Henrik Knutsen

Tlf.:    906 81 598

Mail: khk@seraco.no